Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

Landgoed Oud-Poelgeest is een historische buitenplaats in Oegstgeest. In het parkbos, dat op zich al een rijksmonument is (10 ha groot), staan meerdere rijksmonumenten, waarvan het Kasteel uit 1668 en het Koetshuis uit de negentiende eeuw het meest aanspreken. Daarnaast is er de tuinmanswoning, de neogotische kapel (gelegen aan de trekvaart tussen Leiden en Haarlem), de boogbrug die in 2014 is gerestaureerd, de monumentale toegangspoort en een waterput uit 1550.

De Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft het landgoed met de monumentale opstallen in erfpacht van de gemeente Oegstgeest. De opdracht is het geheel in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. Vanaf ca. 1985 worden de monumenten stap voor stap gerestaureerd.

Om middelen te genereren voor restauratie en onderhoud worden Kasteel en Koetshuis, incl. de in de 70-er jaren aan het koetshuis vast gebouwde uitbreiding met 45 hotelkamers, verhuurd aan de BV Kasteel Oud-Poelgeest, die het gehuurde als hotel in gebruik heeft. Met recht wordt dan ook door het hotel steeds benadrukt dat ieder bezoek aan het hotel bijdraagt aan de instandhouding van dit unieke culturele erfgoed.

Het Landgoed Oud-Poelgeest is vrij toegankelijk voor publiek. Het park biedt, vaak in combinatie met de gebouwen, plaats aan diverse buitenactiviteiten: er vinden culturele manifestaties, rondleidingen en schoolbezoeken plaats.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest bestaat in 2017 uit:

Ir. A.E. (Annelies) Koningsveld-den Ouden, voorzitter

Mr. D. (Dennis) Horeman, secretaris

Mr. J.A. (Jerôme) van Zuijlen, penningmeester

P.A. (Anne) de Jong, lid (onderhoud en beheer opstallen)

J. (Jeroen) Schuit, lid (onderhoud en beheer landgoed)


Restauratie en onderhoud van de rijksmonumenten.

De restauraties en onderhoudswerkzaamheden die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw worden uitgevoerd zijn kostbaar. De middelen daarvoor worden voor een belangrijk deel gegenereerd door de verhuur van de opstallen. Maar ook maakt de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest gebruik van subsidies die hiervoor beschikbaar worden gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De laatste twee betreffen gerichte projectsubsidies; in 2014 voor restauratie van de Boogbrug, in 2015/16 voor de Drakenzaal en in 2016/17 voor herstel van belangrijke delen van het landschapspark; de Spiegelvijver, het Pinetum en het Boerhaavepark. Maar ook de aanleg van een steiger waardoor de historische betekenis van de ligging van het landgoed aan de Trekvaart (met name in de tijd van Boerhaave) in ere werd hersteld.

Op zoek naar het ’tillenbeest’

Mevrouw Völker-Dieben verteld het verhaal rondom het mysterie van het ’tillenbeest’ van Kasteel Oud-Poelgeest.

Nieuwsgierig naar andere restauraties?

Max Monumentaal brengt Kasteel Oud-Poelgeest en de restauratie van de boogbrug mooi in beeld, bedankt!


Eerste fase restauratie Drakenzaal Oud-Poelgeest afgerond

hotel vergaderzaal trouwlocatie leiden

Afgelopen vrijdag 10 april werd de eerste fase van de restauratie van de Drakenzaal feestelijk afgesloten.

Voorzitter van de stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, mevrouw Volker-Diemen, nam uitgebreid de tijd om alle betrokkenen bij de restauratie heel hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Zij bedankte de schilders van Schildersbedrijf de Jongh uit Waardenburg die het prachtige ‘gepolychromeerde’ stucplafond restaureerden, dat voor kort enkel wit van kleur was. Na veel onderzoek en ‘krabbelwerk’ was duidelijk wat de originele kleuren van alle bloemen, krullen en mythische dieren waren. ‘Er is een nieuwe generatie vaklieden aan het werk geweest. Geweldig!’

Ook noemde zij restaurateur Astrid van den Berg, die de drie ‘Witjes’, bijzondere driedimensionale schilderingen uit 1753, weer nieuwe luister gaf.

Over de betrokken conservator en onderzoeker Roos Keppler zei Volker gekscherend: ‘Hoe meer ze krabbelde, hoe duurder het werd.’
Restauratiearchitect Flip Robers refereerde aan het feestje dat de heer Willink 150 jaar geleden als bewoner van het kasteel moet hebben gevierd toen hij de Drakenzaal inwijdde. ‘We hebben hard gewerkt aan de restauratie,’ sprak hij. ‘Het is goed om dit moment groots te vieren. Volgend jaar is de zaal helemaal af met gordijnen en extra gobelins.’

Robers noemde ook de fraai herstelde schoorsteenmantel in Griotte Rouge. ‘Het was een enorme klus om marmer te vinden dat precies matchte, maar het is gelukt! Je ziet niet meer waar er ooit stukken af waren.’

Komend najaar zal de zaal ook nog voorzien worden van een nieuwe houten vloer.