Onze doelstellingen

Met haar vijf Rijksmonumenten en de indrukwekkende verhalen over de historie en cultuur onderscheidt Landgoed Oud Poelgeest zich van diverse andere locaties. De rustige groene, bosrijke omgeving draagt bij aan de beleving van de bezoekers, gasten en klanten. De diensten in combinatie met de servicewaardes moeten de beleving versterken. Het maatschappelijk doel geeft Kasteel Oud-Poelgeest een positief imago, zowel bij de achterban als bij de potentiële doelgroepen. De iconen van Oud Poelgeest zijn Jan Wolkers, Professor Boerhaave en de Drakenzaal.

De doelstellingen van de stichting Oud-Poelgeest
Het in stand houden van het landgoed inclusief historische buitenplaats ”Oud-Poelgeest” te Oegstgeest en de zich op dit landgoed bevindende monumenten;

  • dit landgoed en de gebouwen te beheren en waar nodig te restaureren;
  • het uitvoeren van projecten en onderhoud waaronder het herstel van en de instandhouding van het in Engelse landschapsstijl aangelegde parkbos met twee vijvers en een boogbrug, alsmede de nog aanwezige elementen van oudere geometrische aanleg waaronder een grand canal, een oprijlaan met rondeel, en beuken-, eiken, en lindelanen;
  • het leveren van expertise, inzet en middelen voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud, waaronder het begeleiden van vrijwilligers welke zich inzetten voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud;
  • de cultuurhistorische waarden en de publieksbeleving van de cultuurhistorische waarden van “Oud-Poelgeest” te vergroten, het draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van dit culturele erfgoed te vergroten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
    De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van culturele manifestaties, het verwerven van fondsen, subsidies en giften van overheden en particulieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, waaronder het verhuren van opstallen.

De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling van Kasteel Oud-Poelgeest BV
Het doel van de BV is eveneens de instandhouding van het erfgoed Oud-Poelgeest. Daartoe moet veel onderhoud worden gepleegd. In de gekozen constructie en zoals bovenstaand beschreven, is de stichting verantwoordelijk voor het monumentaal en regulier onderhoud aan de opstallen op het landgoed. De BV is verantwoordelijk voor het onderhoud dat samenhangt met de BV-exploitatie en draagt bij aan de financiering van het gehele onderhoud. Hieronder is dit schematisch weergegeven.